Heeft je kind een matige tot ernstige verstandelijke beperking? Dan is het welkom in onze gloednieuwe buitengewone school op Luchtbal, Leerexpert Capitan! We geven kleuter-, lager en secundair onderwijs op maat aan leerlingen met een IAC-verslag of M-verslag type 2.

Start je kind hier als kleuter, dan kan het bij ons schoollopen tot 18 jaar. Vanaf het middelbaar (OV1 en OV2) zijn ook leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9) welkom. Daarbij focussen we ons vooral op het lesgeven aan verstandelijk zwakkere jongeren. Leerlingen met grote zorgnoden kunnen ondersteuning krijgen van het MFC.

Op ontdekkingsreis

Bij Leerexpert Capitan is schoollopen een ontdekkingsreis. Onze leerkrachten en het vaste team van paramedici dragen de kapiteinspet. Ze varen samen uit en waken erover dat elk kind z’n eigen koers volgt.

Daarom vind je bij ons geen klassen per leeftijd of per niveau. We kijken naar wat een leerling kan en nog kan leren en stippelen een uitdagend leertraject uit.

Afbeelding
Leerexpert Capitan: juf Elske en leerling knuffelen op gekleurde blokken

Kindgerichte aanpak

Elk kind groeit op zijn tempo. Dat vinden we belangrijk. Daarom kijken we wat het kind kan en nog kan leren en stellen we op basis hiervan een klasgroep samen met kinderen van verschillende leeftijden, niveaus en zorgnoden.

Zo stimuleren we ze om van elkaar te leren. Uiteraard zoeken we binnen de groep ook naar gemeenschappelijke talenten, mogelijkheden en zorgnoden.

Hoe de groep aan het werk gaat, hangt af van wat elke leerling nodig heeft. Soms leren ze in kleine groepjes op niveau, dan weer individueel in een hoek terwijl enkele anderen turnen, lezen of snoezelen… Zo krijgt elke leerling maximale begeleiding én versterken leerlingen elkaar.

Een zee aan uitdagingen 

Elk kind doen groeien. Dat is onze ambitie. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel en op vlak van talenten en zelfredzaamheid blijven we onze leerlingen uitdagen. 

Onze school heeft hiervoor verschillende leer- en speemiddelbaarltuinen, ateliers, leskeukens en rustruimtes.

In het nodigen we onze leerlingen uit om nog dieper te duiken: we stimuleren hun specifieke talenten en trainen hun attitudes. Ze proeven van verschillende richtingen en leren naaien, bandwerk, groenonderhoud… Zo vinden ze later snel hun weg in een maatwerkbedrijf of dagcentrum.

Leerexpert Capitan_Jongen houdt grote gele bal op zijn hoofd
Leerexpert Capitan_Leerkracht troost meisje

Veilig & wel op school

Om te kunnen leren en zelfredzamer te worden, moet een kind of jongere zich veilig en goed voelen. Daarom blijft een groep jarenlang samen, met eigen leerkrachten en een vast team van logopedisten, kinesisten en andere paramedici. Zo leren leerlingen elkaar én hun leerkrachten beter kennen.

Die herkenbaarheid trekken we ook door in de lokalen. Elke groep heeft ook zijn eigen les- en rustruimtes en sommige groepen hebben ook een eigen speeltuintje.

We zetten veel in op communicatie, taal en sport en beweging. Die extra uren Lichamelijk Opvoeding zorgen voor focus en rust. Zo hebben onze leerlingen de juiste mindset om zelf het roer in handen te nemen.

Onze werking

Wist je dat Capitans ontdekkingsreis lang geleden begon? Onze school is namelijk uitgebouwd met de expertise en ondersteuning van Leerexpert Castor.

Afbeelding
Leerexpert Capitan_Logo Leerexpert Castor